Kauno Architektūros Festivalis

Studijų KAFe

5 Žemųjų Šančių bendruomenės centras, Juozapavičiaus pr./Mažeikių g., Kaunas

ATSISIŲSTI PRIEDUS

 

  1. Užduotis. Sukurti Žemųjų Šančių bedruomenės centro architektūrinę koncepciją, kuri pasižymėtų originalia architektūrine kompozicija ir natūraliai integruotųsi į Kauno urbanistinį kontekstą. Siūloma teritorija šiuo metu apima kelis sklypus. Užduoties ribose siūloma laisvai interpretuoti sklype esančius 34 ir 9 sklypo pastatus (2 pav.), tačiau į pastato architektūrinę ir funkcinę idėją įtraukti nekilnojamojo kultūros paveldo objektą – Šančių sinagogą, pastatą įveiklinant. Per sklypo teritoriją gali būti numatytas servitutinis kelias į 30 sklypą (2 pav.) arba kitaip sprendžiamas privažiavimas prie šio sklypo.
  2. Kontekstas. Žemuosiuose Šančiuose veikianti vietos bendruomenės yra labia aktyvi. Tas bendruomenės centro tikslas būtų ne tik tenkinti augančius kultūrinius ir socialinius bendruomenės poreikius, bet ir suteikti galimybę jauniems startuoliams plėtoti savo verslo idėjas. Centras turi būti pritaikytas įvairaus amžiaus bei poreikių žmonėms. Centras, kaip vieša bendruomenės erdvė turi padėti gerinti Žemųjų Šančių aplinkaį, kuriant inovatyvios, patrauklios, humaniškos bei atviros bendruomenės įvaizdį.
  3. Teritorija. Žemieji Šančiai – Kauno miesto dalis į pietryčius nuo Kauno geležinkelio stoties, dešiniajame Nemuno krante. Teritorijos pietryčiuose Panemunės tiltu Šančiai susisiekia su Panemunės seniūnija, šiaurės vakaruose M. K. Čiurlionio vardo tiltu – su Freda. Nagrinėjama teritorija iš rytų pusės ribojasi su, Žemuosius Šančius su Panemune ir Centru jungiančia gatve, Juozapavičiaus prospektu bei iš šiaurės pusės – su Mažeikių gatve. Duota teritorija yra preliminari (apie 0,60 ha = 6000 m²). Į nagrinėjamą teritoriją patenka nekilnojamojo kultūros paveldo pastatas – Šančių sinagoga, kurios autorius arch. P. Taročkovas, statyta 1929-1932 m.

Programa

Pateikti  patalpų plotai ir patalpų aprašymas yra tik orientaciniai. Konkurso dalyvius skatiname mąstyti kūrybiškai ir pagal poreikį pateikti savo interpretacijas programai ir patalpų sąrašui. Numatomo centro dydis –2500- 3000 m2.

Patalpų grupės Plotas, m2
Viešosios patalpos Iki 1000
Renginių patalpos Iki 1000
Nuomojamos patalpos Iki 500
Techninės patalpos  
Kita (pagal poreikį ir individualias interpretacijas)  
Viso: 2500-3000

Nuorodos:

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt

https://www.maps.lt/3DLietuva/

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an%C4%8Diai

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-miesto-rajonai-zemuju-sanciu-kontrastai.d?id=65508414

https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/2375-kau-%C5%BDemieji-%C5%A0an%C4%8Diai-kaunas

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-searchhttps://regia.lt/map/kauno_m?lang=0#

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an%C4%8Di%C5%B3_sinagoga

http://www.ltvirtove.lt/baznycios.php?lt=sanciu_sinagoga

http://www.kamane.lt/Kamanes-tekstai/Architektura/Kauno-sinagogos-uzmirsta-kulturos-paveldo-dalis

https://www.facebook.com/groups/445643732224925/