Kauno Architektūros Festivalis

KNYGA. Alfredas Paulauskas

DATA: 2019-09-25

LAIKAS: 18:00 val.


ARCHITEKTO ALFREDO PAULAUSKO KŪRYBA


Knygos sudarytoja: Vaida Almonaitytė-Navickienė.

Autorės: Vaida Almonaitytė-Navickienė ir Rūta Marija Purvinaitė.

Projektą „Achitekto Alfredo Paulausko kūryba“ kuravo LAS Kauno skyrius. 


Pristatomame leidinyje aptariamas architekto Alfredo Paulausko (1928-2013) – vieno žymiausių Lietuvos architektų – kūrybinis kelias, nušviečiant to laikotarpio architektūrines realijas. Leidinio tekstus iliustruoja ligi šiol nepublikuota ikonografija: brėžiniai, architektūros objektų fotografijos, architekto ranka piešti eskizai.

Atskiras knygos skyrius skirtas A. Paulausko meninei kūrybai: pastelėms, akvarelėms, šaržams ir skulptūroms. Tekstą iliustruoja kūrinių nuotraukos.Mokslinė studija „Architekto Alfredo Paulausko kūryba“, kurio autorės menotyrininkės Vaida Almonaitytė Navickienė ir Rūta Marija Purvinaitė, yra knygų serijos apie Lietuvos architektus tęsinys. Architekto Paulausko kūrybinis kelias truko kiek daugiau nei šešiasdešimt metų. Tik paskutiniai (po 1990 m.) projektuoti kūriniai pajuto valstybingumą atgavusios Lietuvos proveržio bangas, o didžioji A. Paulausko kūrybos kelio atkarpa sutapo su totalitarinės valstybės aplinka. Nepaisant to laiko tiesioginių politikos bei architektūros sąsajų, nomenklatūrinės galios demonstravimo per statybų sektorių, architektūros istorijos mokslo kontekste, tarybinio periodo architektūrinė įvairovė yra įdomi bei savita. Joje architekto Paulausko kūrybinis kraitis išsiskiria kaip glaudžiai susijęs su fiziniu pasauliu, medžiagiškumu, aiškiai artikuliuotomis idėjomis. Jo architektūrinis mąstymas griežtas bei racionalus, kūrybos procese disciplinuotai išgryninantis sumanymą, palikus reikšmingiausias bei kertines idėjas. Paulausko kūrybiškumas aukščiausią ribą pasiekė architekto fantazijai palankesnėje laisvesnėje visuomeninėje aplinkoje. Utilitarinės aplinkos diktatas, sausas inžinerinis problemų sprendimas buvo jam nepalankus kaip kūrėjui. A. Paulausko kūryboje svarbūs Ritualinių paslaugų rūmai Kaune, Nidos prieplauka, Trakų kultūros rūmai, viešbutis „Nevėžis“, restoranas „Žilvinas“, jo veikla bei kūryba Kazlų Rūdoje. Dauguma objektų turi architektūrinę vėlyvojo modernizmo stilistikos, praėjusio laikotarpio atminties paveldo vertę.

Nenuilstantis siekis atrasti meninės raiškos ir praktinio rezultato pusiausvyrą, subtiliai sieti pragmatiškąjį architektūros pradą ir kūrybinius polėkius, gebėjimą net ir nepalankiomis sąlygomis atrasti architektūrinę harmoniją byloja, jog architektas buvo konkretus, bekompromisis asmuo bei kūrėjas. Nepaisant jo tvirto požiūrio į architektūrą, kaip į apribojimų meną, polinkio į apčiuopiamus dalykus, A. Paulauskas buvo visiškai laisvas laikydamas rankoje teptuką, pastelę ar pieštuką. Tai, kas buvo subtiliai užkoduota architektūroje, kas iš idėjos proveržio buvo sujungiama į apčiuopiamą materiją, laisvai skleidėsi čiurlioniškos manieros pastelėse ir plastikos kūriniuose. Meninė kūryba, paklūstanti jam būdingai harmonijos ir saiko dermei, atliko laisvės paukštės vaidmenį jo gyvenimo scenarijuje.

Leidinį sudaro trys skyriai. Pirmame aprašoma architekto biografija, šeimos portretas ir gyvenimiškos vertybės, kuriomis vadovavosi šios knygos herojus, aukštos kultūros bei inteligentiškos sielos žmogus. Antrame skyriuje aptariamas architekto A. Paulausko kūrybinis kelias. Jame nuosekliai, praturtinant atsiminimais bei to laiko apžvalga charakterizuojamas Palangos laikotarpis. Poskyryje apie Kazlų Rūdą pasidalinta itin autentiška medžiaga, iki šiol menkai atskleistu Paulausko veiklos paribiu. Toliau aptariami ir charakterizuojami svarbiausi architektūros kūriniai, juos apjungus į poskyrius pagal tipologiją bei funkciją. Trečiame skyriuje matyti, jog A. Paulausko estetinės saviraiškos poreikis skleidėsi ne tik architektūrinėmis kompozicijomis, bet ir pastelėmis, akvarelėmis, šaržais bei skulptūra. Leidinio tekstus iliustruoja lig šiol nepublikuota ikonografija: brėžiniai, istorinės bei šiuolaikinės architektūros objektų fotografijos, Paulausko ranka piešti eskizai. Tik ryškiausia architekto archyvo dalis tilpo leidinio atvartuose, o tai atveria kelius tolimesniam architekto kūrybinio palikimo tyrinėjimui. 


PRISTATYMAS

Rugsėjo 25 d., 18.00 val.

Kauno architektų sąjunga, Vilniaus gatvė 22, Kaunas