Kauno Architektūros Festivalis

KNYGA. Asta ir Gintaras Prikockiai

Vilniaus g. 22, Architektų sąjungos Kauno skyriaus palėpė.

DATA: 2019-12-05

LAIKAS: 17:00


KAUNAS. MIESTAS KAIP IDĖJA
Autoriai: Asta Prikockienė, Gintaras Prikockis

Nuotraukos: Rasa Chmieliauskaitė


APIE LEIDINIO ATSIRADIMĄ IR TIKSLUS

Šiandien turime  daug viešai pasiekiamos informacijos apie įvairiausius miesto raidos ir istorijos periodus. Istorikai, archeologai, architektūrologai, menotyrininkai tyrinėja atskirus laikotarpius, vietas, įvykius, leidžia knygas, dalinasi savo atradimais ir žiniomis. 

Šio leidinio atsiradimą taip pat įtakojo noras pasidalinti savo mintimis ir pastebėjimais. Esame  architektai – restauratoriai. Daug metų dirbame su pačių įvairiausių laikotarpių objektais. Realybėje matome jų panašumus ir skirtumus, pakilimo ir nuopolio rezultatus. 

Sužinojus KAFe2019 temą  „Landmark architecture – creating or destroying city’s identity?  atsirado puiki proga apibendrinti savo įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei, kad išlikę matomi miesto istorijos ženklai būtų atpažįstami ne tik specialistams.


LEIDINYS

KAUNAS. MIESTAS, KAIP  IDĖJA

„Archeologiniai radiniai rodo, kad  Kaune buvo nuolat gyventa bent nuo I tūkstantmečio vidurio“  (M.Bertašius, Dingęs miestas, 17psl). Tačiau bendra tų laikų visuma jau negrįžtamai yra išbarstyta ir prarasta. Todėl šiame leidinyje bus kalbama apie tuos miesto ženklus, kuriuos dar galima pamatyti, paliesti, suprasti – t. y. apie išlikusius ir atpažįstamus XVa.- XXa miesto raidos bei gyvenimo liudininkus. Apie tai, kad realizuota idėja visada palieka žymes ir ženklus, o mes, po daugelio metų juoss analizuodami, mėginame grįžti atgal ir išsiaiškinti, suprasti pirminius sumanymus, tikslus, jų išsipildymą ir atrasti pačią idėją.

Kaunas – vienintelė Lietuvos vieta savo istorijoje turėjusi keturias visiškai skirtingas ir iki šių dienų nesunkiai identifikuojamas gyvenimo idėjas. Pirmoji  egzistavo XV-XVIIa. Antroji atsirado XIXa viduryje. Trečioji įvyko XXa pirmoje pusėje. O ketvirtoji – apie 50 metų užtruko XXa viduryje. Šioje laiko sekoje praleistas XVIIIa. Miestas ir tuo metu gyveno, tvarkėsi, tačiau viskas vyko be tos pirminės kuriančiosios energijos, tiesiog iš įpratimo ir inercijos. Taip pat laiko sekoje nėra paskutiniųjų dešimtmečių.  Labai sudėtinga ir, ko gero, neįmanoma objektyviai įvertinti savo kartos gyvenimą, todėl šis laikotarpis taip pat bus praleistas. 

Kiekviena miesto idėja bus pristatoma trumpai supažindinant su konkretaus laikotarpio geopolitine situacija,  urbanistine struktūra, charakteringais pastatais, dominantėmis, architektūrinėmis detalėmis. Iliustruojama brėžiniais, nuotraukomis, ikonografine medžiaga. 

Tikimės, kad ne tik mums bus įdomu palyginti, kokią įtaką vieno ir to paties miesto vystymuisi daro skirtingų  jo vizijų atsiradimas ir įgyvendinimas. O gal būt šio leidinio medžiaga suaktyvins naujos Kauno idėjos paieškas ir miestas dar kartą išsikels ir įgyvendins ambicingus tikslus, atskleisdamas ir praplėsdamas dar nežinomas ir neišnaudotas savo galimybes.


PRISTATYMAS

Gruodžio 5 d., 17.00 val.

Kauno architektų sąjunga, Vilniaus gatvė 22, Kaunas