Kauno Architektūros Festivalis

Studijų KAFe

3 Multikultūrinis studentų centras Vydūno al. Kaune

ATSISIŲSTI PRIEDUS

 

  1. Užduotis. Vydūno al., kuri yra jungtis siejanti miesto centre ir Žaliakalnyje išsidėsčiusias aukštojo mokslo švietimo įstaigas su vieno didžiausių Kauno miesto universitetų (KTU) studentų miestelio teritorija, siūloma sukurti multikultūrinio studentų centro ir jo artimos aplinkos tvarkymo architektūrinę koncepciją, kuri pasižymėtų originalia architektūrine kompozicija ir natūraliai įsilietų į Kauno urbanistinį kontekstą. Projektuojamo centro idėja – tarptautinis studijų komunikacijos centras, papildantis jau esantį edukacijos ir mokslo institucijų tinklą mieste, atviras visuomenei ir skatinantis akademinį bendradarbiavimą Kaune, Lietuvoje ir pasaulyje.
  2. Kontekstas. Vydūno al. buvo suformuota įgyvendinant 1923 m. sudarytą miesto išplanavimo projektą. Žaliakalnio rajonui miesto plane buvo numatyta ypatinga funkcija. Šis miesto dalis turėjo tapti laikinosios sostinės administraciniu centru: Vytauto kalne planuota pastatyti Universiteto kompleksą, geometriniame Žaliakalnio centre – Prezidentūros, Seimo ir Vyriausiojo teismo rūmus, Aušros g. ir Savanorių pr. sankirtoje – kareivines bei aikštę paradams. Projektas buvo įgyvendintas tik iš dalies, jo rezultatas dabar matomas palei Ąžuolyno parką suformuoto išskirtinio gatvių plano kvartalo urbanistinėje struktūroje. Nors šiame projekte nagrinėjamas sklypas užima itin reikšmingą urbanistinio centro vietą, vėliau, įgyvendinant projektą, jo svarba menko. 1930 m. čia įsikūrė miesto sodininkystės centras, buvo pastatyta oranžerija, kuri vėliau buvo sugriauta karo metu. Vydūno al. užstatyta savitos architektūrinės išraiškos gyvenamaisiais namais, reprezentuojančiais vertingą Kauno tarpukario architektūrą. Sodybiniai namai šiek tiek atitraukti nuo gatvių, užstatymo linija negriežta. Nuo 2007 m. Žaliakalnio teritorija yra pripažinta savivaldybės (municipalinio) lygmens paveldo vertybe ir saugoma kaip vertinga urbanistinė vietovė.
  3. Teritorija. Siūlomas sklypas yra Nemuno slėnio viršutinėje terasoje į rytus nuo miesto centro ir Naujamiesčio, ribojasi su Vydūno alėja ir Ąžuolynu (1 pav.) – unikaliu beveik 87,5 hektaro dydžio gamtos kompleksu, kuris yra itin vertingas istorinės sengirės fragmentas urbanizuotoje teritorijoje. Ąžuolyno parkas yra įtrauktas į respublikinį Kultūros vertybių registrą, priklauso europinės svarbos saugomų teritorijų tinklui NATURA 2000, kuris yra skirtas visos Europos mastu saugoti retas ar nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis bei gamtines buveines, todėl projektuojant statinius ir sklypo aplinką, būtina atsižvelgti į teritorijos specifiką ir jautrumą ekologiniu požiūriu. Šiuo metu buvusioje apželdinimo tresto teritorijoje (plotas apie 3,3, ha), kuri po 1993 m. priklausė dabar jau bankrutavusiai dekoratyvinės sodininkystės įmonei, įrengta automobilių saugojimo aikštelė, šunų dresavimo mokykla. Sklypas nėra sutvarkytas funkciškai, vyrauja chaotiškas ir padrikas užstatymas. Sklypo geografinė padėtis miesto atžvilgiu yra patraukli kurti komercinės, visuomeninės ar kitos paskirties objektus.

Programa

Orientacinis numatomo centro dydis – 2500 – 3000 kvadratinių metrų.

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, projektuotojams siūloma patiems sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės/architektūrinės struktūros plėtrai. Prieš sudarant projektavimo darbų programą, atliekami teritorijos istoriniai bei esamos būklės tyrimai. Konkurso dalyvius skatiname mąstyti kūrybiškai ir pagal poreikį pateikti savo interpretacijas programai ir patalpų sąrašui. Nagrinėjama teritorija Istoriškai buvo susijusi su dekoratyvine želdininkyste, todėl projekte, tęsiant istorinę tradiciją šiuolaikinėmis priemonėmis, siūloma taikyti šiuolaikinės žaliosios infrastruktūros kūrimo principus ir inžinerinius darniosios architektūrinius sprendimus.

Projekto programos patalpos

Patalpų grupės Rekomenduojamas plotas, m2
Viešosios patalpos Iki 1000
Renginių patalpos Iki 1000
Mokslo patalpos Iki 500
Bendradarbiavimo (coworking) paslaugų patalpos Iki 500
Pagalbinės/techninės ir kt. paskirties patalpos  
Kitos patalpos pagal poreikį  
Atvira viešoji erdvė lauke. Pagal poreikį

Nuorodos:

https://regia.lt/map/kauno_m?lang=1

https://issuu.com/lapaspublishinghouse/docs/kaunas_archgidas_2017-en_issuu

http://tarpukaris.autc.lt

http://www.modernizmas.lt/laikotarpis/xx-a-i-p/

https://100kelione.lt/tinklarastis/kauno-tarpukario-modernistine-architektura-ka-vertetu-pamatyti

https://deepbaltic.com/2016/06/10/kaunas-art-deco-reminders-of-lithuanias-modernist-interwar-capital/

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%84%C5%BEuolynas_(Kaunas)

https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/450-zaliakalnio-azuolyno-parkas

http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/kauno-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m/

http://maps4u.lt/en/maps.php?cat=65

https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/the-modernist-architecture-of-kaunas-a-step-closer-to-unesco/

http://www.kaunasfilmoffice.com/interwar-architecture/