Kauno Architektūros Festivalis

KEI KAIHOBIO

Kei Kaiho yra baigęs Tokijo universiteto Inžinerijos fakulteto Architektūros katedrą. Jis įkūrė Kei Kaihoh Architects stuidją 2010 m., kuri stengiasi sukurti kontaktą tarp žmonių gyvenimo ir reiškinių, kurių žmonės nežino.


INTERESAI

Kai Tokijuje sninga, traukiniai ir žmonės nustoja judėti, laikas sulėtėja. Miesto funkcijos tampa vangios, o darbas ne visada lengvas. Tokiais laikais įsitaisau namuose, atsisėdu į kėdę ir žiūriu į dangų. Darome trumpą pertrauką ir švenčiame ypatingą dieną. Man įdomu matyti fizinio masto įvykį, pvz., maisto gaminimą keptuvėje, ir itin didelio masto įvykį, pvz., debesų debesis, besiformuojančius mėlyname danguje. Ir aš noriu suprojektuoti kaip susieti žmogaus gyvenimą ir „daugiau nei žmogus“ fenomeną, pavyzdžiui, gamtą, pramonę, ekosistemų ryšius ir kt.