Kauno Architektūros Festivalis

KNYGA. Algis Vyšniūnas

Kauno architektų sąjunga, Vilniaus gatvė 22, Kaunas

DATA: 2019-11-19

LAIKAS: 18:00 val.

ARCHITEKTŪRINĖS IR URBANISTINĖS IDĖJOS ŠIAULIUOSE
Autorius: Algis Vyšniūnas


Ši knyga – tai knyga apie idėjas, prasiveržusias pro užmarštį, nekompetencijos barjerus, kolegų skepticizmą ir apsileidimą. Knyga nėra Šiaulių architektų kūrybinių darbų katalogas, taip pat nėra LAS Šiaulių skyriaus veiklos ataskaita. Tai grupės žmonių idėja, kurie jautė poreikį užfiksuoti kai kuriuos svarbius dalykus, vykusius prieš kelis dešimtmečius. Svarbu papasakoti apie aukšto meninio lygio architektūrinius projektus ir sistemines idėjas, kurios dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo realizuotos. Dažnai statistinių duomenų ir faktų kiekyje ištirpsta idėjos, vizijos, koncepcijos. Taip ir lieka neaišku – kas kūrė pagrindinę miesto idėją, kas nusprendė, kad miestas vystysis būtent taip, o ne kitaip. Sovietmečiu iškreiptos Šiaulių miesto istorinio centro ir senamiesčio sampratos. Dar daugiau – atvirai abejojama senamiesčio reikalingumu. Knygoje yra atsakymas, kodėl taip yra. Kalbama ne apie projektavimo verslo reikalus, bet apie svarbiausias architektūrines ir urbanistines idėjas, kurios turėjo įtaką miesto urbanistinei plėtrai. Tokios idėjos pavyzdžiu gali būti – Šiaulių senamiesčio atgaivinimo idėja. Šiauliai privalo iš „seno miesto be senamiesčio“ tapti normaliu istoriniu miestu. Knygoje ne tik aprašytos architektūrinės ir urbanistinės idėjos, bet netgi pasiūlyta keletas naujų. Viena iš idėjų – pastatyti paminklą architektui Albertui Ratnikui šalia namo, kuriame jis gyveno. Šiauliečiai turėtų pagerbti atminimą, šio puikaus architekto, iš esmės sukūrusio dabartinę Vilniaus gatvės erdvinę struktūrą. Kita idėja susijusi su „Saulės laikrodžio“ aikšte, kur ant kolonos pjedestalo siūloma patalpinti bronzines plaketes, skirtas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktui, 1949 m. vasario 16-osios partizanų vadų deklaracijai ir 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės atstatymo aktui paminėti. Taip sovietmečiu pastatytas paminklas įgautų konkretų turinį, nes dabar, vertinant semantiniu aspektu, jis tarsi stovi tarp dviejų epochų – prieštaringai vertinamos LTSR ir vėl atgimusios Nepriklausomos Lietuvos. Tai yra kviečianti diskusijai knyga. Labai aiški autoriaus pozicija, dažnai pateikiamas vienos ar kitos situacijos vertinimas. Knyga neprivalo patikti, nes nėra skaitalas. Savitas požiūris, kritiška, bet argumentuota nuomonė yra privalumas. Visada galima daryti kitaip, galima kitur sudėti akcentus, kitokias parinkti iliustracijas, bet esmė nesikeičia. 


Knygos autorius – architektas, profesorius Algis Vyšniūnas


PRISTATYMAS

Lapkričio 19d, 18:00

Kauno architektų sąjunga, Vilniaus gatvė 22, Kaunas